Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
36 Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
TemaForma abreujada
CodiDescripció
36Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema361Fabricació de mobles
Tema362Fabricació d'articles de joieria, orfebreria, argenteria i articles similars
Tema363Fabricació d'instruments musicals
Tema364Fabricació d'articles d'esport
Tema365Fabricació de jocs i joguines
Tema366Altres indústries manufactureres diverses
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema25P6Indústries químiques
Tema31P8Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema32P3Construcció de maquinària i equips mecànics
Tema38P3Construcció d'altres materials de transport
Tema43P5Indústries tèxtils
Tema44P4Indústries del cuir
Tema45P7Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
Tema46P3Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Tema48P7Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
Tema49P2Altres indústries manufactureres
Tema67P5Reparacions
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*31P4Fabricació de productes metàl·lics (llevat de màquines i material de transport)
Tema1*46P3Indústries de la fusta, suro i mobles de fusta
Tema1*49P2Altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema36--Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat 14 sectors industrials
CodiDescripció
14Indústries manufactureres diverses