Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
748 Activitats empresarials diverses
TemaForma abreujada
CodiDescripció
748Activitats empresarials diverses
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema7481Activitats de fotografia
Tema7482Activitats d'envasament i empaquetatge per compte d'altri
Tema7483Activitats de secretaria i traducció
Tema7484Altres activitats empresarials
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema453P7Confecció en sèrie de roba i complements del vestit
Tema493--Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
Tema849P4Altres serveis prestats a les empreses NCAA
Tema969P5Altres serveis recreatius NCAA
Tema973--Estudis fotogràfics
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*411P2Fabricació i envasament d'oli d'oliva
Tema1*415P2Fabricació de sucs i conserves vegetals
Tema1*493P1Laboratoris fotogràfics i cinematogràfics
Tema1*844P2Serveis de publicitat, relacions públiques i similars
Tema1*849P5Altres serveis prestats a les empreses NCAA
Tema1*857P2Lloguer d'aparells de mesura
Tema1*973P1Serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies
Tema1*979P3Altres serveis personals NCAA
Tema1*983P1Agències de col·locació d'artistes
Tema1*989P2Altres activitats de l'espectacle i el turisme. Organització de congressos. Parcs o recintes firals
Tema1*991P1Prestació de serveis per societats de desenvolupament industrial regional
Tema2*399P1Altres professionals de les indústries manufactureres NCAA
Tema2*432P1Decoradors dissenyadors d'interiors
Tema2*521P1Tècnics en hoteleria
Tema2*599P1Altres professionals del comerç i l'hoteleria NCAA
Tema2*725P1Habilitats de classes passives
Tema2*771P1Agents cobradors de factures, d'efectes comercials, de préstecs i de drets de tot tipus
Tema2*772P1Estenotipistes, mecanògrafs, taquígrafs i altres professionals administratius
Tema2*774P1Traductors i intèrprets
Tema2*851P1Representants tècnics de l'espectacle
Tema2*852P1Apoderats i representants taurins
Tema2*853P1Agents de col·locació d'artistes
Tema2*854P1Experts en organització de congressos, assemblees i similars
Tema2*884P2Pèrits taxadors d'assegurances, joies, efectes personals i altres
Tema2*885P1Liquidadors i comissaris d'avaries
Tema2*886P1Cronometradors
Tema2*899P1Altres professionals dels serveis a què es refereix aquesta divisió
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema748--Activitats empresarials diverses
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.