Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 97/1995 de 21 de febrer
1995
Català
I Transport, emmagatzematge i comunicacions
TemaForma abreujada
CodiDescripció
ITransport, emmagatzematge i comunicacions
TemaNota explicativa

Aquesta secció comprèn:
-Les activitats relacionades amb el transport per compte d'altri, de passatgers o mercaderies, regular o no, per ferrocarril, carretera, aigua o aire, canonades.
-Les activitats relacionades amb els serveis de terminal i aparcament, les operacions de càrrega, l'emmagatzematge, etc.
-Les activitats postals i de telecomunicació.
-El lloguer d'equip de transport amb conductor o operari.
-Les activitats de les agències de viatges.
Aclariment:solament es considera en aquesta secció el transport per compte d'altri. El transport realitzat per la pròpia empresa i per al seu servei exclusiu, és a dir per compte propi, és considerat una activitat auxiliar dins l'empresa.
Aquesta secció no comprèn:
-La construcció, el manteniment i la reparació de carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, etc. (vegeu 45).
-El lloguer d'equip de transport sense conductor o operari (vegeu 71.1, 71.2).
TemaDescendents
CodiDescripció
TemaIITransport, emmagatzematge i comunicacions
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema7P2Transport i comunicacions
Tema9P8Altres serveis
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-IAE (ca)
Codi IAE (ca)Partició (*)Descripció
Tema1*1P5Energia i aigua
Tema1*7P3Transport i comunicacions
Tema1*8P4Institucions financeres, assegurances, serveis prestats a les empreses i lloguers
Tema1*9P10Altres serveis
Tema2*6P1Professionals del transport i les comunicacions
Tema2*7P3Professionals de les finances, el dret, les assegurances i els lloguers
Tema2*8P8Professionals d'altres serveis
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-93 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
TemaI--TRANSPORT, EMMAGATZEMATGE I COMUNICACIONS
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-93 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.