Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EULP

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EULP. 2019
EULP: Enquesta d'usos lingüístics de la població
Juliol2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020