Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBC

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PIBC. 2019
PIBC: Producte interior brut territorial
Desembre2017
DesembreMunicipis de més de 50.000 habitants. Avanç2018