Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PROJM

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: PROJM. 2019
PROJM: Projeccions de població municipals
Novembre2018–2033

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020