Calendari de l'Idescat de difusió de resultats MRSS

2017

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2017
iCalendar
Gener
Dilluns 9
TURDESTDespesa del turisme estranger11/2016
Dimecres 11
IPIÍndex de producció industrial11/2016
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2016
Divendres 13
COMESTComerç amb l'estranger10/2016
Dimecres 18
ICEHIndicadors de confiança empresarialT1/2017
Dijous 19
DEFEstadística de defuncions2015
MATEstadística de matrimonis. Dades definitives2015
NAIXEstadística de naixements. Dades definitives2015
Divendres 20
CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2016
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2015
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2015
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2016
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)11/2016
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria11/2016
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria11/2016
Dimarts 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2016
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2016
Dimecres 25
IPRIÍndex de preus industrials12/2016
IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2016
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT4/2016
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall12/2016
Dimarts 31
PMHPadró municipal d'habitants. Nomenclàtor estadístic d'entitats de població2016
TURESTTurisme estranger12/2016
TURESTTurisme estranger. Dades provisionals2016
Febrer
Dia pendent de determinar
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2015
Dimecres 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2016
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2016
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2016
Dijous 2
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2016
Divendres 3
TURDESTDespesa del turisme estranger12/2016
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades provisionals2016
Dilluns 6
COMESTComerç amb l'estranger11/2016
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT4/2016
PIBAVNAvanç del PIB trimestral2016
Dimarts 7
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2016
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial12/2016
IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2016
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2016
Divendres 10
EPAEnquesta de població activa2016
Divendres 17
PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2016
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)12/2016
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria12/2016
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria12/2016
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2017
TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2015
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials01/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2017
Dilluns 27
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2016
PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2016
Dimarts 28
TURESTTurisme estranger01/2017
Març
Dia pendent de determinar
PMHPadró municipal d'habitants. Dades per seccions censals i districtes2016
Dijous 2
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat12/2016
Divendres 3
COMESTComerç amb l'estranger12/2016
COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2016
TURDESTDespesa del turisme estranger01/2017
Dilluns 6
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2016
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2016
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial01/2017
Divendres 10
ICDÍndex de comerç al detall01/2017
Dimecres 15
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2017
Dijous 16
ECLEstadístiques de cost laboralT4/2016
PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2016
PIBTComptabilitat trimestralT4/2016
Dilluns 20
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T4/2016
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2017
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)01/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria01/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria01/2017
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials02/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2017
Dijous 30
MCVLEstadística longitudinal de vides laborals2015
Divendres 31
ICDÍndex de comerç al detall02/2017
TURESTTurisme estranger02/2017
Abril
Dimarts 4
TURDESTDespesa del turisme estranger02/2017
Dimecres 5
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2017
Dijous 6
PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2017
Divendres 7
COMESTComerç amb l'estranger01/2017
IPIÍndex de producció industrial02/2017
Dimarts 11
ICEHIndicadors de confiança empresarialT2/2017
Dijous 13
CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2017
Dilluns 24
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2017
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)02/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria02/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria02/2017
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2016
IPRIÍndex de preus industrials03/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2017
Dimecres 26
PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç2017
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT1/2017
PROJLProjeccions de llars2016–2036
Divendres 28
ICDÍndex de comerç al detall03/2017
TURESTTurisme estranger03/2017
Maig
Dimarts 2
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2017
Dimecres 3
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2017
Dijous 4
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT1/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger03/2017
Divendres 5
COMESTComerç amb l'estranger02/2017
IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2016
IPIÍndex de producció industrial03/2017
Dilluns 8
EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2016
Dimarts 9
EPEstimacions de població. Dades provisionals. Avanç2017
Dijous 18
RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2014
Divendres 19
PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2016
Dilluns 22
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)03/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria03/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria03/2017
Dimarts 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2017
INTPOBRIndicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social. Indicadors no econòmics2014–2015
Dimecres 24
IPRIÍndex de preus industrials04/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2017
Dijous 25
ECVEnquesta de condicions de vida2016
Dilluns 29
ICDÍndex de comerç al detall04/2017
Dimecres 31
TURESTTurisme estranger04/2017
Juny
Dijous 1
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2017
Divendres 2
COMESTComerç amb l'estranger03/2017
Dimarts 6
TURDESTDespesa del turisme estranger04/2017
Dimecres 7
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2017
IPIÍndex de producció industrial04/2017
Divendres 9
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T1/2017
Dimarts 13
PTFProductivitat total dels factors2016
Dijous 15
PIBTComptabilitat trimestralT1/2017
Divendres 16
ECLEstadístiques de cost laboralT1/2017
Dimarts 20
IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada. Taula de vida2011–2015
IEVIndicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada. Mortalitat estandarditzada2011–2015
Dimecres 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)04/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria04/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria04/2017
PROJPEProjeccions de població en edat escolar2016–2026
Divendres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2017
ECLLEnquesta contínua de llars2016
Dilluns 26
IPRIÍndex de preus industrials05/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2017
Dimarts 27
IBIImpost sobre béns immobles2016
Dimecres 28
ICDÍndex de comerç al detall05/2017
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT1/2017
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT1/2017
Dijous 29
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat03/2017
PROJLProjeccions de llars. Ampliació de resultats2016–2036
Divendres 30
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2017
TURESTTurisme estranger05/2017
Juliol
Dilluns 3
EAESEnquesta anual d'estructura salarial2015
Dimarts 4
COMESTComerç amb l'estranger04/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger05/2017
Divendres 7
IPIÍndex de producció industrial05/2017
Dimecres 12
ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2017
Divendres 14
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)05/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria05/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria05/2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2016
Dilluns 17
CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2017
Dimecres 19
EFDEEstadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privatCurs 2014–2015
Divendres 21
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2017
Dilluns 24
ECVEnquesta de condicions de vida. Resultats territorials2016
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2017
Dimarts 25
IPRIÍndex de preus industrials06/2017
Dimecres 26
ICDÍndex de comerç al detall06/2017
INEstadística sobre innovació a les empreses2015
RDRecerca i desenvolupament. Dades definitives2015
Dijous 27
EPAEnquesta de població activaT2/2017
Divendres 28
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2017
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT2/2017
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2016
Dilluns 31
COMESTComerç amb l'estranger05/2017
TURESTTurisme estranger06/2017
Agost
Dimarts 1
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2016
Dimecres 2
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2017
Dijous 3
TURDESTDespesa del turisme estranger06/2017
Divendres 4
IPIÍndex de producció industrial06/2017
Dimarts 8
ECLEstadístiques de cost laboral2016
Divendres 11
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)06/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria06/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria06/2017
Dimecres 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2017
Dijous 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2017
Divendres 25
IPRIÍndex de preus industrials07/2017
Dijous 31
ICDÍndex de comerç al detall07/2017
TURESTTurisme estranger07/2017
Setembre
Dimarts 5
TURDESTDespesa del turisme estranger07/2017
Dimecres 6
COMESTComerç amb l'estranger06/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2017
Dijous 7
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2017
Divendres 8
IPIÍndex de producció industrial07/2017
Dimecres 13
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T2/2017
Dijous 14
PIBTComptabilitat trimestralT2/2017
Divendres 15
ECLEstadístiques de cost laboralT2/2017
MMMoviments migratoris2016
Dimecres 20
INDBPSIndicadors de benestar i progrés social2016
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)07/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria07/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria07/2017
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2017
PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2017
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda2016
Dimarts 26
IPRIÍndex de preus industrials08/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2017
Dijous 28
ICDÍndex de comerç al detall08/2017
NAIXEstadística de naixements. Dades provisionals2016
NOMSNoms dels nadons2016
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT2/2017
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT2/2017
Divendres 29
EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2016
TURESTTurisme estranger08/2017
Octubre
Dimarts 3
TURDESTDespesa del turisme estranger08/2017
Dimecres 4
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2017
Dijous 5
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat06/2017
Divendres 6
COMESTComerç amb l'estranger07/2017
IPIÍndex de producció industrial08/2017
Dilluns 9
TURDESTDespesa del turisme estranger. Dades definitives2016
TURESTTurisme estranger. Dades definitives2016
Dimarts 10
ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2017
Dilluns 16
CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2017
Dijous 19
MATEstadística de matrimonis. Dades provisionals2016
Dilluns 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2017
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)08/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria08/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria08/2017
Dimarts 24
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2017
Dimecres 25
EEEmpreses i establiments01/01/2017
IPRIÍndex de preus industrials09/2017
Dijous 26
EPAEnquesta de població activaT3/2017
Divendres 27
ICDÍndex de comerç al detall09/2017
Dilluns 30
ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2016–2017
Dimarts 31
TURESTTurisme estranger09/2017
Novembre
Dijous 2
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2017
TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2017
Divendres 3
COMESTComerç amb l'estranger08/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger09/2017
TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2017
Dilluns 6
PIBAVNAvanç del PIB trimestralT3/2017
Dimecres 8
IPIÍndex de producció industrial09/2017
Dijous 9
EMOESCEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitarisCurs 2016–2017
Divendres 10
IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2015
Dijous 16
EMOUNIVEstadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis universitarisCurs 2015–2016
Dimarts 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)09/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria09/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria09/2017
Dijous 23
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2017
EPEEstimacions de població estacional2016
Divendres 24
IPRIÍndex de preus industrials10/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2017
Dimarts 28
ICDÍndex de comerç al detall10/2017
Dimecres 29
TICLEnquesta sobre equipament i ús de TIC a les llars2017
Dijous 30
EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2015
EMPTUREstadística i comptes de les empreses turístiques2015
PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2017
TURESTTurisme estranger10/2017
Desembre
Divendres 1
AFIAfiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat09/2017
IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2017
Dimarts 5
IPIÍndex de producció industrial10/2017
TURDESTDespesa del turisme estranger10/2017
Dimarts 12
COMESTComerç amb l'estranger09/2017
Dimecres 13
PENSEstadística de pensions contributives2016
Dijous 14
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2017
EAUVIEstadística de l'audiovisual2015
Divendres 15
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)T3/2017
PIBTComptabilitat trimestralT3/2017
Dilluns 18
ECLEstadístiques de cost laboralT3/2017
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions contributives de la Seguretat Social2016
PPSREstadística de pensions no contributives. Pensions contributives de la Seguretat Social2017
Dimarts 19
EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2015
PIBCProducte interior brut territorial2015
PIBCProducte interior brut territorial. Municipis de més de 50.000 habitants. Avanç2016
Dimecres 20
COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2016
COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2016
EMPCULTEstadística i comptes de les empreses culturals2015
EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2015
Dijous 21
IASSIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)10/2017
IECIÍndex d'entrada de comandes a la indústria10/2017
IVNIÍndex de volum de negoci a la indústria10/2017
Divendres 22
ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2017
IPRIÍndex de preus industrials11/2017
TURCATTurisme dels residents de CatalunyaT3/2017
TURESPTurisme a Catalunya dels residents de la resta de l'EstatT3/2017
TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2017
Dimecres 27
ICDÍndex de comerç al detall11/2017
Dijous 28
EPEstimacions de població. Dades definitives2017
TURESTTurisme estranger11/2017
Divendres 29
PMHPadró municipal d'habitants. Xifres oficials2017