Índex de producció industrial de Catalunya (IPI)

08.03.2013
08.03.2013