Anuari estadístic de Catalunya (PDF i Excel)

Documents disponibles de l'Anuari estadístic de Catalunya 2008

Data de publicació: 26/06/2008, excepte els capítols marcats amb un asterisc (*), modificats el 2/07/2008, i amb dos (**), que van ser modificats el 4/11/2008.

Capítols PDF (pàgines) Excel (taules)
Presentació i gràfics 1–30
1. Territori i medi ambient 31–80 1.01–1.45
2. Població 81–136 2.01–2.48
3. Treball (**) 137–196 3.01–3.59
4. Macromagnituds econòmiques i sector exterior (**) 197–222 4.01–4.29
5. Preus, economia de les llars i condicions de vida 223–248 5.01–5.41
6. Agricultura, ramaderia i pesca 249–294 6.01–6.48
7. Indústria, R+D i energia 295–322 7.01–7.38
8. Comerç 323–346 8.01–8.29
9. Turisme (*) 347–382 9.01–9.46
10. Transports i TIC (*) 383–420 10.01–10.39
11. Finances i altres serveis 421–446 11.01–11.36
12. Sector públic 447–480 12.01–12.32
13. Habitatge i construcció (*) 481–526 13.01–13.44
14. Ensenyament 527–566 14.01–14.33
15. Cultura, lleure i llengua (*) 567–610 15.01–15.47
16. Sanitat (*) 611–644 16.01–16.30
17. Serveis socials i protecció social 645–676 17.01–17.30
18. Justícia i seguretat ciutadana (**) 677–704 18.01–18.22
19. Eleccions 705–728 19.01–19.23
20. Municipis de Catalunya: població, superfície i altitud 729–752 20.01–20.02
Índex temàtic de taules (*) 753–770
Índex de definicions 771–775
04.11.2008