Saltar al contingut principal
Subgrups principals
Codi Descripció
00 Ocupacions militars
11 Membres del poder executiu i dels cossos legislatius; personal directiu de l'Administració pública i d'organitzacions d'interès social; directors executius
12 Directors de departaments administratius i comercials
13 Directors de producció i operacions
14 Directors i gerents d'empreses d'allotjament, restauració i comerç
15 Directors i gerents d'altres empreses de serveis ncaa
21 Professionals de la salut
22 Professionals de l'ensenyament infantil, primari, secundari i postsecundari
23 Altres professionals de l'ensenyament
24 Professionals de les ciències físiques, químiques, matemàtiques i de les enginyeries
25 Professionals del dret
26 Especialistes en l'organització de l'Administració pública, de les empreses i en comercialització
27 Professionals de les tecnologies de la informació
28 Professionals en ciències socials
29 Professionals de la cultura i de l'espectacle
31 Tècnics de les ciències i de les enginyeries
32 Supervisors en enginyeria de mines, d'indústries manufactureres i de la construcció
33 Tècnics sanitaris i professionals de les teràpies alternatives
34 Professionals de suport en finances i matemàtiques
35 Representants, agents comercials i similars
36 Professionals de suport a la gestió administrativa, tècnics de les forces i cossos de seguretat
37 Professionals de suport de serveis jurídics, socials, culturals, esportius i similars
38 Tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
41 Empleats de serveis comptables, financers i serveis de suport a la producció i al transport
42 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars
43 Altres empleats administratius sense tasques d'atenció al públic
44 Empleats d'agències de viatges, recepcionistes i telefonistes, empleats de finestreta i similars (excepte taquillers)
45 Empleats administratius amb tasques d'atenció al públic ncaa
50 Cambrers i cuiners propietaris
51 Treballadors assalariats dels serveis de restauració
52 Dependents de botigues i magatzems
53 Comerciants propietaris de botigues
54 Venedors (excepte de botigues i magatzems)
55 Caixers i taquillers (excepte de banca)
56 Treballadors que tenen cura de les persones en serveis de salut
57 Altres treballadors que tenen cura de les persones
58 Treballadors de serveis personals
59 Treballadors dels serveis de protecció i seguretat
61 Treballadors qualificats en activitats agrícoles
62 Treballadors qualificats en activitats ramaderes (incloses les avícoles, apícoles i similars)
63 Treballadors qualificats en activitats agropecuàries mixtes
64 Treballadors qualificats en activitats forestals, pesqueres i cinegètiques
71 Treballadors d'obres estructurals de la construcció i similars
72 Treballadors d'acabament de construccions i instal·lacions (excepte electricistes), pintors i similars
73 Soldadors, planxistes, muntadors d'estructures metàl·liques, ferrers, fabricants d'eines i similars
74 Mecànics i ajustadors de maquinària
75 Treballadors especialitzats en electricitat i electrotecnologia
76 Mecànics de precisió en metalls, ceramistes, vidriers, artesans i treballadors de les arts gràfiques
77 Treballadors de la indústria de l'alimentació, les begudes i el tabac
78 Treballadors de la fusta, tèxtil, confecció, pell, cuir, calçat i altres operaris en oficis
81 Operadors d'instal·lacions i maquinària fixa
82 Muntadors i engalzadors en fàbriques
83 Maquinistes de locomotores, operadors de maquinària agrícola i d'equips pesants mòbils, i mariners
84 Conductors de vehicles de transport urbà o per carretera
91 Empleats domèstics
92 Altre tipus de personal de neteja
93 Ajudants de preparació d'aliments
94 Recollidors de residus urbans, venedors de carrer i altres ocupacions elementals de serveis
95 Peons agraris, forestals i pesquers
96 Peons de la construcció i la mineria
97 Peons de les indústries manufactureres
98 Peons del transport, descarregadors i reposadors