Saltar al contingut principal

Aquesta classe comprèn:

  • L'explotació de les coqueries.
  • La producció de coc i semicoc.
  • La producció de brea i coc de brea.
  • La producció de gas d'hulla en coqueries.
  • La producció d'hulla en brut i de quitrà de lignit.
  • L'aglomeració de coc.

Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de briquetes de combustible d'hulla (vegeu 1920).

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Coqueries

Correspondència amb CNAE-2009 (es)
Codi Descripció
1910 Coquerías
Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
Codi Descripció
1910 Manufacture of coke oven products