Saltar al contingut principal

2041 — Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'agents tensioactius orgànics.
  • La fabricació de paper, buata, feltre i similars, revestits o recoberts amb sabó o detergent.
  • La fabricació de glicerina bruta.
  • La fabricació de sabó, excepte el sabó cosmètic.
  • La fabricació de preparats tensioactius:
   • Pols per rentar i detergents en forma líquida o sòlida.
   • Preparats per a rentavaixelles.
   • Suavitzants de teixits.
  • La fabricació de productes de neteja i d'abrillantament:
   • Preparats per perfumar i desodorar locals.
   • Ceres artificials i ceres preparades.
   • Llustres i ceres per al cuir.
   • Llustres i ceres per a la fusta.
   • Llustres per a carrosseries de cotxes, vidres i metalls.
   • Pólvores i pastes de neteja, inclosos el paper, la buata i altres, revestits o recoberts amb aquests productes.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació compostos separats definits químicament (vegeu 2013 i 2014).
  • La fabricació de glicerol sintètic a partir de productes del petroli (vegeu 2014).
  • La fabricació de sabó cosmètic (vegeu 2042).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació sabons, detergents i articles neteja