Saltar al contingut principal

23 — Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

  Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de vidre i productes de vidre (per exemple, vidre pla, vidre buit, fibra de vidre, articles de vidre d'ús tècnic i altres).
  • La fabricació de productes de ceràmica, llosetes i productes de terra cuita.
  • La fabricació de ciment i guix i d'altres productes de formigó, ciment i guix.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • Les activitats de tallament i acabament de la pedra i altres productes minerals no metàl·lics.

  En aquesta divisió s'agrupen les diferents activitats de fabricació relacionades amb una mateixa substància d'origen mineral.

  Proposta d'etiqueta curta

  Indústries altres productes minerals no metàl·lics

  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció Particions
  26 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 2

  Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics Eurostat a la qual pertany

  11 Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia