Saltar al contingut principal

2830 — Fabricació de maquinària agrària i forestal

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de tractors emprats en l'agricultura i en la silvicultura.
  • La fabricació de motocultors (de control extern).
  • La fabricació de segadores, incloses les segadores de gespa.
  • La fabricació de remolcs i semiremolcs autocarregadors i autodescarregadors concebuts per a usos agrícoles.
  • La fabricació de màquines i aparells agrícoles per preparar el sòl, plantar i abonar els conreus agrícoles:
   • Arades, espargidores de fems, sembradores, rascles i similars.
  • La fabricació de maquinària recol·lectora i batedora:
   • Recol·lectores, batedores, classificadores i similars.
  • La fabricació de màquines munyidores.
  • La fabricació de maquinària de polvorització per a usos agrícoles.
  • La fabricació d'altres màquines i aparells usats en l'agricultura i la ramaderia:
   • Màquines i aparells per a l'avicultura i l'apicultura, per a la preparació de farratge i pinsos per als animals i similars.
   • Màquines per rentar, separar i classificar ous, fruita i similars.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació d'eines agrícoles manuals no mecàniques (vegeu 2573).
  • La fabricació de transportadors per a ús agrari (vegeu 2822).
  • La fabricació d'eines manuals mecàniques (vegeu 2824).
  • La fabricació de desnatadores (vegeu 2893).
  • La fabricació de maquinària per rentar, separar, classificar llavors, grans i lleguminoses de gra sec (vegeu 2893).
  • La fabricació de tractors vials per a semiremolcs (vegeu 2910).
  • La fabricació de remolcs i semiremolcs (vegeu 2920).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Fabricació maquinària agrària i forestal

  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  2830 Fabricación de maquinaria agraria y forestal