Saltar al contingut principal

Aquesta divisió comprèn:

  • La fabricació de mobles i productes similars de qualsevol material, excepte pedra, formigó i ceràmica.

Els processos utilitzats en la fabricació de mobles constitueixen mètodes estàndard d'elaboració de materials i muntatge de components, inclosos els de tallada, emmotllament i laminatge. El disseny de l'article constitueix un aspecte important del procés de producció, tant per a la consecució de qualitats tan estètiques com funcionals.

Alguns processos utilitzats en la fabricació de mobles són similars als utilitzats en altres segments de la manufactura. Per exemple, es duen a terme tasques de tall i muntatge en la producció de bigues triangulars de fusta que es classifica en la divisió 16 (Indústria de la fusta). No obstant, en el conjunt de processos aplicats es distingeix la fabricació de mobles de fusta de la de productes de la fusta. De forma similar, en la fabricació de mobiliari metàl·lic s'empren tècniques utilitzades també en la fabricació de productes laminats, classificats en la divisió 25 (Fabricació de productes metàl·lics). El procés d'emmotllament del mobiliari de material plàstic és similar al que s'aplica als productes de plàstic. No obstant, la fabricació d'aquest tipus de mobles tendeix a ser una activitat especialitzada.

Descendents
Codi Descripció
310 Fabricació de mobles

Proposta d'etiqueta curta

Fabricació mobles

Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció Particions
36 Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres 11
Correspondència amb CNAE-2009 (es)
Codi Descripció
31 Fabricación de muebles
Correspondència amb NACE-REV.2 (en)
Codi Descripció
31 Manufacture of furniture

Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics Eurostat a la qual pertany

17 Mobles