Saltar al contingut principal

4652 — Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de vàlvules i tubs electrònics.
  • El comerç a l'engròs de semiconductors.
  • El comerç a l'engròs de microxips i circuits integrats.
  • El comerç a l'engròs de circuits impresos.
  • El comerç a l'engròs de cintes verges d'àudio i vídeo, discos magnètics i òptics (CD i DVD).
  • El comerç a l'engròs d'equips telefònics i de comunicacions.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de cintes enregistrades d'àudio i vídeo, CD i DVD (vegeu 4643).
  • El comerç a l'engròs d'ordinadors i equips perifèrics (vegeu 4651).
  • El comerç a l'engròs d'alarmes contra incendis i robatoris (vegeu 4673).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Comerç engròs electrònica i telecomunicacions