Saltar al contingut principal

8211 — Serveis administratius combinats

  Aquesta classe comprèn:

  • La prestació de serveis administratius corrents d'oficina com ara la recepció, la planificació financera, la facturació, l'arxiu, la distribució de personal i física, i la logística per compte d'altri.

  Aquesta classe comprèn també:

  • Les activitats dels centres de negoci que ofereixen als seus clients (empreses i/o professionals) la infraestructura necessària per desenvolupar la seva activitat: despatxos i sales de reunió, formació o de conferències equipades, domicili de societats, gestió de correspondència, serveis de secretariat, telèfon, servei d'àpats, ofimàtica i similars.

  Les unitats classificades en aquesta classe no ofereixen dotació de personal per a la realització de totes les operacions d'una empresa.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La prestació de serveis de les unitats que intervenen en un aspecte concret d'aquestes activitats administratives estan classificades segons aquesta activitat econòmica, per exemple els serveis de comptabilitat (vegeu 6920).
  • La provisió de personal sense la seva supervisió (vegeu 78).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Serveis administratius combinats

  Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
  Codi Descripció Particions
  7483 Activitats de secretaria i traducció 4
  Correspondència amb CNAE-2009 (es)
  Codi Descripció
  8211 Servicios administrativos combinados