Saltar al contingut principal

23 — Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears

    Proposta d'etiqueta curta

    Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears

    Rúbrica de l’agregació 14 sectors industrials a la qual pertany

    01 Indústries extractives, petroli i energia