Saltar al contingut principal

Aquesta subclasse comprèn:

  • La producció de combustible per a motors: benzina, querosè, etc.
  • La producció de combustible:
    • Oli lleuger, mitjà i pesant.
    • Gasos de refineria com ara età, propà, butà, etc.
  • La fabricació d'olis o greixos lubrificants derivats del petroli, fins i tot a partir de residus de petroli.
  • La fabricació de productes per a la indústria petroquímica i per a l'elaboració de revestiments de carreteres.
  • La fabricació de diversos productes: benzina mineral, vaselina, parafina, etc.

Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de lubrificants especials i additius per a lubrificants (vegeu 24.661).

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Correspondència amb CNAE-74 (ca)
Codi Descripció
1300 Refinació de petroli
Correspondència amb IAE-96 (ca)
Codi Descripció Particions
1*1300 Refinació de petroli 1
Correspondència amb CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi Descripció
23200 Refinació de petroli