Saltar al contingut principal

37200 — Reciclatge de residus no metàl·lics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El tractament de residus no metàl·lics i d'articles no metàl·lics i la conversió en primeres matèries secundàries. A continuació, s'ofereixen alguns exemples de processos de transformació:
   • La regeneració del cautxú, per exemple pneumàtics usats, per produir primeres matèries secundàries.
   • La classificació i premsatge de plàstics per produir primeres matèries secundàries per a tubs, testos, paletes i similars.
   • La transformació (neteja, fusió i trituració) de residus de plàstic o cautxú en granulats.
   • La regeneració de productes químics a partir de residus químics.
   • La trituració, rentatge i classificació de vidre.
   • La trituració, rentatge i classificació d'altres residus, com els de la demolició, per obtenir primeres matèries secundàries.
   • La trituració mecànica de residus procedents de la demolició i construcció d'edificis (inclosos la fusta i l'asfalt).
   • La transformació d'olis i greixos usats per cuinar en primeres matèries secundàries per a l'elaboració de productes per a l'alimentació d'animals de companyia i de granja.
   • La transformació d'altres residus alimentaris i substàncies alimentàries residuals en primeres matèries secundàries.
   • La regeneració de metalls extrets de residus fotogràfics, per exemple fixador o pel·lícules i paper fotogràfics.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de productes acabats a partir de primeres matèries secundàries com ara la filada de fil a partir de rebutjos de filatura, o la fabricació de polpa a partir de rebutjos de paper, o el recautxutatge de pneumàtics, que es classifiquen amb la seva fabricació (vegeu secció D).
  • La gestió de residus radioactius (vegeu 23.302).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CCAE-93 (ca)
  Codi Descripció
  37200 Reciclatge de rebuigs no metàl·lics
  Correspondència amb CNAE-93 REV.1 (es)
  Codi Descripció
  37200 Reciclaje de desechos no metálicos