Saltar al contingut principal

2533 — Fabricació de pintures, vernissos i laques

  Fabricació de pintures a l'aigua; colors en pasta; colors per a dibuix i pintura artística; pintures, vernissos i laques a base de derivats cel·lulòsics, a base de resines naturals, artificials i sintètiques, o a base de derivats del cautxú, asfalts i olis.

  S'hi inclou la fabricació de productes connexos amb pintures, vernissos i laques, com ara massilles d'oli, secatius, llevapintures, diluents i altres .

  No s'hi inclou la fabricació de diluents derivats del petroli (130).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CNAE-52 (ca)
  Codi Descripció Particions
  319 Fabricació de productes químics diversos 12