Saltar al contingut principal

2539 — Fabricació d'altres productes químics d'ús industrial NCAA

    Fabricació de productes químics d'ús industrial no classificats en els subgrups anteriors del grup "Fabricació de productes químics detinats principalment a la indústria" (253), com ara fabricació de carbons actius i artificials; negre de fum, de carbó, d'acetilè, etc.; terres activades i altres minerals activats (bentonita, terres decolorants, etc.); productes químics per al tractament de metalls, olis i aigua i d'ús mecànic ( lubrificants vegetals i mixtos, líquids per a transmissions hidràuliques i anticongelants, additius per a carburants i lubrificants, decapants, desincrustants, depuradores d'aigua, etc.); abrasius químics; productes resinosos naturals i els seus derivats, etc.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.