Saltar al contingut principal

4819 — Fabricació d'altres articles de cautxú NCAA

    Fabricació i reparació d'articles de cautxú no classificats en els subgrups anteriors del grup "Transformació del cautxú" (481), abasta la manipulació del cautxú natural, la regeneració del cautxú, fabricació de corretges i tubs, de coles i dissolucions, de catifes i revestiments de sòls, de derivats del cautxú (ebonita), de calçat, talons i soles de cautxú, articles higiènics i de cirurgia, teixits cautxutats, roba, guants i altres articles a base de teixit cautxutat, soldat o vulcanitzat (no cosit), matalassos de cautxú, llanxa i articles d'esport, càmping i joguines, etc.

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.