Saltar al contingut principal

3711 — Fabricació de comptadors de gas, d'aigua i d'altres líquids (inclosos els comptadors per a assortidors de carburants)