Saltar al contingut principal

1323 — Directors gerents de centres sanitaris

  Els directors gerents de centres sanitaris planifiquen, organitzen, dirigeixen, controlen i coordinen serveis mèdics i de salut en hospitals, clíniques, organismes de salut pública i organitzacions similars.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Orientar i gestionar globalment el servei, la instal·lació, l'organització o el centre.
  • Dirigir, supervisar i avaluar les activitats professionals del personal mèdic, d'infermeria, tècnic, administratiu, de serveis, de manteniment i d'altres àrees.
  • Definir objectius i criteris d'avaluació o operatius per a les unitats que gestionen.
  • Dirigir o realitzar la selecció, contractació i formació del personal.
  • Desenvolupar procediments, polítiques i normes d'aplicació i supervisió per al personal mèdic, d'infermeria, tècnic i administratiu.
  • Supervisar l'ús de serveis de diagnòstic, llits per a interns, instal·lacions i personal a fi d'assegurar l'ús efectiu dels recursos i avaluar la necessitat d'augmentar el personal, l'equipament o els serveis.
  • Controlar operacions administratives com ara la planificació del pressupost, l'elaboració d'informes i les despeses en subministraments, equips i serveis.
  • Establir relacions amb altres prestadors, juntes i òrgans de finançament de serveis de sanitat i benestar per tal de coordinar la prestació d'aquests.
  • Assessorar organismes públics sobre mesures de millora dels serveis i instal·lacions de salut i benestar.
  • Representar l'organització en negociacions i convencions, seminaris, audiències públiques i fòrums.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Administradors d'instal·lacions sanitàries
  • Caps d'infermers
  • Directors de centres sanitaris
  • Directors de serveis sanitaris
  • Directors gerents de centres sanitaris

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors de serveis socials per a persones grans (vegeu 1324)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors gerents centres sanitaris

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  1342 Directors de serveis de salut
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  1323 Directores-gerentes de centros sanitarios
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1342 Health services managers