Saltar al contingut principal

1325 — Directors de serveis socials ncaa

  Els directors de serveis socials ncaa planifiquen, dirigeixen i coordinen la prestació de serveis socials i comunitaris, com ara els d'ajut a les rendes, els d'assistència familiar, els de serveis per a infants i els altres programes comunitaris.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Establir l'orientació general d'un servei, organització o centre i ocupar-se de la gestió.
  • Elaborar, aplicar i supervisar procediments, polítiques i normes per al personal.
  • Supervisar i avaluar els recursos assignats a la prestació de serveis de benestar, d'habitatge i altres de caràcter social.
  • Controlar activitats administratives tals com la planificació pressupostària, la preparació d'informes i l'assumpció de despeses per raó de subministraments, equips i serveis.
  • Mantenir contactes amb altres proveïdors de serveis de benestar i de salut, òrgans directius i entitats que aportin finançament, per tal d'examinar àmbits de cooperació i coordinació en relació amb els serveis esmentats.
  • Assessorar els òrgans de l'Administració pública sobre l'adopció de mesures per tal de millorar els serveis i els centres de benestar.
  • Establir i gestionar pressupostos, controlar les despeses i assegurar la utilització eficient dels recursos.
  • Establir i dirigir els procediments operatius i administratius.
  • Controlar la selecció, formació i rendiment del personal.
  • Representar l'organització en negociacions i en convencions, seminaris, audiències públiques i fòrums.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Directors d'altres centres de serveis socials
  • Directors d'equips de valoració
  • Directors de centres d'acollida per víctimes de violència masclista
  • Directors de centres d'acolliment
  • Directors de centres d'atenció a la infància i l'adolescència
  • Directors de centres d'atenció a les drogodependències
  • Directors de centres d'atenció a persones amb VIH
  • Directors de centres d'atenció primerenca
  • Directors de comunitat d'atenció a persones drogodependents
  • Directors de llars residència per a persones amb discapacitat
  • Directors de residències per a persones amb discapacitat
  • Directors de serveis bàsics d'atenció social
  • Directors de serveis socials ncaa

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Directors serveis socials ncaa

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  1344 Directors de serveis de benestar social
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  1325 Directores de otros servicios sociales
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  1344 Social welfare managers