Saltar al contingut principal

2321 — Especialistes en mètodes didàctics i pedagògics

  Els especialistes en mètodes didàctics i pedagògics investiguen i desenvolupen mètodes educatius, cursos i materials didàctics o assessoren sobre aquest tema. Revisen i examinen el treball dels professors, el funcionament dels centres educatius i els resultats aconseguits, i recomanen canvis i millores.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Investigar les tendències i innovacions en matèria de plans d'estudis, mètodes educatius i altres pràctiques educatives i assessorar sobre possibles modificacions i millores.
  • Avaluar el contingut substantiu dels cursos i dels mètodes d'examen, i assessorar sobre aquest tema.
  • Investigar materials didàctics audiovisuals i d'altres tipus, assessorar sobre aquest tema i planificar i organitzar la seva utilització als centres educatius.
  • Documentar les matèries i cursos preparats i avaluar els nous.
  • Prestar als professors serveis de formació i de consulta.
  • Organitzar i dirigir tallers i conferències per tal de formar els professors en els nous programes i mètodes.
  • Preparar l'estructura, contingut i objectius dels nous cursos i programes educatius.
  • Procedir a la visita periòdica dels centres educatius i celebrar consultes amb l'adreça i els docents sobre el pla d'estudis, els mètodes didàctics, els materials didàctics i altres qüestions.
  • Visitar les aules per observar les tècniques d'ensenyament i avaluar l'actuació dels mestres i professors i els resultats escolars aconseguits pels alumnes.
  • Preparar informes i elevar recomanacions a les autoritats educatives sobre eventuals modificacions i perfeccionaments dels plans d'estudis, els mètodes didàctics i altres qüestions.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Coordinadors de plans d'estudis
  • Especialistes en l'elaboració de plans d'estudis
  • Especialistes en material didàctic
  • Inspectors escolars
  • Pedagogs

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Orientadors escolars (vegeu 2329)
  • Psicòlegs escolars (vegeu 2823)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Especialistes mètodes didàctics i pedagògics

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  2351 Especialistes en mètodes pedagògics
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  2351 Education methods specialists