Saltar al contingut principal

2325 — Instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació

  Els instructors d'ensenyament no reglat en tecnologies de la informació creen, estructuren i dirigeixen programes i cursos de formació per a usuaris de tecnologia de la informació al marge dels sistemes generals d'ensenyament primari, secundari i superior.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Identificar les necessitats de formació en tecnologia de la informació i els requisits dels usuaris individuals i de les organitzacions sobre aquest aspecte.
  • Preparar i elaborar materials de formació com ara manuals, ajudes visuals, programes d'aprenentatge en línia, models de demostració i documentació de referència.
  • Dissenyar, coordinar, programar i dirigir programes de formació i desenvolupament que puguin impartir-se individualment o en grups i facilitar la celebració de tallers, reunions, demostracions i conferències.
  • Realitzar i supervisar l'avaluació de la qualitat i eficàcia de la formació, i examinar i modificar, si escau, els objectius i mètodes de formació i els materials que es lliurin per als cursos.
  • Reunir, examinar i investigar materials de suport existents per comprendre a fons la matèria i els sistemes objecte de formació.
  • Mantenir-se al corrent de les noves versions dels productes, dels avenços del programari i de les tendències generals de la tecnologia de la informació, redactar productes i materials en línia com ara programes d'aprenentatge i manuals de formació, ajuda en línia i instruccions de funcionament i manteniment.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Professors d'informàtica (classes particulars o acadèmies)
  • Professors de cursos de formació en tecnologies de la informació

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Especialistes en formació de personal en destreses o habilitats generals (parlar en públic, relacionar-se en el treball, etc.) (vegeu 2625)
  • Mestres d'ensenyament primari (vegeu 2240)
  • Professors d'ensenyament secundari (excepte de matèries específiques de formació professional) (vegeu 2230)
  • Professors de formació professional (matèries específiques) (vegeu 2220)
  • Professors d'universitat (vegeu 2210)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Instructors ensenyament no reglat, TIC

  Correspondència amb CCO-94 (ca)
  Codi Descripció Particions
  2239 Altres professionals de l'ensenyament 6
  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  2356 Instructors en tecnologia de la informació
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  2356 Information technology trainers