Saltar al contingut principal

Els arquitectes paisatgistes planifiquen i projecten paisatges i espais oberts per a projectes com ara parcs, centres d'ensenyament, institucions, vies de circulació i zones externes d'emplaçaments comercials, industrials i residencials, i planifiquen i supervisen la seva construcció, manteniment i rehabilitació.

Entre les seves tasques s'inclou:

 • Desenvolupar noves teories i mètodes d'arquitectura paisatgística i millorar-ne els existents.
 • Inspeccionar les obres i consultar els clients, la direcció i altres interessats per tal de determinar el tipus, l'estil i les dimensions dels edificis, parcs, vies de circulació i altres espais oberts.
 • Recopilar i analitzar dades de l'emplaçament i de la comunitat sobre les característiques geogràfiques i ecològiques, formes del sòl, sòls, vegetació, hidrologia, característiques visuals i estructures artificials per formular recomanacions sobre l'ús i la urbanització del sòl, i preparar declaracions d'impacte ambiental.
 • Preparar informes, plànols d'obra, plànols de treball, especificacions i estimacions de cost de les obres d'urbanització, i mostrar l'emplaçament i els detalls de les propostes, inclosos el modelat del sòl, les estructures, la vegetació i l'accés.
 • Redactar especificacions i documents contractuals per a l'ús dels responsables de la construcció i els contractistes d'enginyeria civil i publicar licitacions en nom dels seus clients.
 • Mantenir els contactes necessaris per garantir la viabilitat dels projectes pel que fa a l'estil, el cost, els terminis i el compliment de la normativa.
 • Identificar els problemes que plantegen les funcions assignades i la qualitat exigida dels interiors d'edificis, trobar les millors solucions i dur a terme els projectes, plànols i plans pertinents.
 • Supervisar els treballs de construcció o rehabilitació per garantir el compliment de les especificacions i de les normes de qualitat.
 • Mantenir contactes tècnics i celebrar consultes amb altres especialistes pertinents.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

 • Arquitectes paisatgistes

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

 • Arquitectes (vegeu 2451)
 • Arquitectes tècnics (vegeu 2481)
 • Tècnics urbanistes (vegeu 2481)
 • Urbanistes (vegeu 2453)

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Arquitectes paisatgistes

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
2040 Arquitectes, urbanistes i enginyers planificadors del trànsit 3
Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
Codi Descripció
2162 Arquitectes paisatgistes
Correspondència amb CNO-2011 (es)
Codi Descripció
2452 Arquitectos paisajistas
Correspondència amb CIUO-2008 (en)
Codi Descripció
2162 Landscape architects