Saltar al contingut principal

Els empleats de comptabilitat calculen, classifiquen i registren dades numèriques per mantenir registres financers complets. Duen a terme diverses combinacions de tasques de càlcul rutinari, assentaments comptables i comprovació d'obligacions amb la finalitat d'obtenir dades financeres primàries per al seu ús en el manteniment de registres comptables.

Entre les seves tasques s'inclou:

  • Comprovar xifres, assentaments i documents per determinar la correcció de les anotacions, la precisió matemàtica i la utilització dels codis pertinents.
  • Utilitzar ordinadors i programari comptable per registrar, emmagatzemar i analitzar informació.
  • Classificar, registrar i resumir dades numèriques i financeres, amb la finalitat de compilar i conservar registres financers, utilitzant llibres diaris, llibres majors o ordinadors.
  • Calcular, preparar i publicar llistes, factures, estats de comptes i altra documentació financera conforme als procediments establerts.
  • Compilar informes i taules estadístics, financers, comptables o d'auditoria relatius a diversos aspectes com els cobraments d'efectiu, les despeses, els comptes per pagar i per cobrar, els beneficis i les pèrdues.

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Administratius comptables
  • Empleats de càlcul de costos
  • Empleats de comptabilitat

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Empleats administratius de salaris i nòmines (vegeu 4112)
  • Tècnics en comptabilitat (vegeu 3403)

Descendents

Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

Proposta d'etiqueta curta

Empleats comptabilitat

Correspondència amb CCO-94 (ca)
Codi Descripció Particions
4011 Empleats de comptabilitat i càlcul de nòmines i salaris 2
Correspondència amb CNO-2011 (es)
Codi Descripció
4111 Empleados de contabilidad
Correspondència amb CIUO-2008 (en)
Codi Descripció
4311 Accounting and bookkeeping clerks