Saltar al contingut principal

5300 — Comerciants propietaris de botigues

  Els comerciants propietaris de botigues exploten botigues de venda al detall per si sols o amb ajuda d'un reduït nombre de persones.

  Únicament han de classificar-se en el grup primari 5300 Comerciants propietaris de botigues, els comerciants que explotin petites botigues i no tinguin la gestió de l'establiment i la supervisió de personal com a components significatius del seu treball.

  Els comerciants que explotin botigues, encara que tinguin l'atenció al públic, en què la gestió de l'establiment i supervisió del personal és component significativa i freqüent del seu treball han de classificar-se en el grup primari 1432 Directors i gerents d'empreses de comerç al detall.

  El personal que controli i dirigeixi les activitats d'assistents de vendes de botigues i magatzems, operadors de caixa i altres empleats, però no tingui tasques de gerència ha de classificar-se en el grup primari 5210 Encarregats de secció de botigues i magatzems.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Determinar la combinació de productes que s'han de vendre, les existències i els nivells de preus.
  • Fer comandes de productes per a la venda i comprar-los, en mercats, a majoristes o a altres proveïdors.
  • Fer pressupostos i mantenir registres dels nivells d'existències i de les operacions financeres.
  • Determinar els preus dels productes i exposar-los per a la venda.
  • Vendre productes als clients i assessorar-los sobre el seu ús.
  • Examinar els productes retornats i decidir sobre l'actuació adequada.
  • Fer inventari dels productes en existència.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Comerciants propietaris de botigues
  • Comerciants propietaris de carnisseries sense elaboració pròpia de productes carnis
  • Comerciants propietaris de peixateria
  • Dependents propietaris de botigues
  • Dependents propietaris de comerç
  • Dependents propietaris de parades de mercat permanent

  Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:

  • Directors i gerents d'empreses de comerç al detall (vegeu 1432)
  • Encarregats de secció de botigues i magatzems (vegeu 5210)
  • Venedors de carrer (vegeu 9410)
  • Venedors de loteries i apostes (vegeu 4442)
  • Venedors de parades de mercat ambulant (vegeu 5412)
  • Venedors de quioscos (vegeu 5411)

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Comerciants propietaris botigues

  Correspondència amb CIUO-2008 (ca)
  Codi Descripció
  5221 Comerciants de botigues
  Correspondència amb CNO-2011 (es)
  Codi Descripció
  5300 Comerciantes propietarios de tiendas
  Correspondència amb CIUO-2008 (en)
  Codi Descripció
  5221 Shop keepers