Saltar al contingut principal

4022 — Empleats d'oficina de serveis de producció

  Els empleats d'oficines de serveis de producció calculen les quantitats dels materials diversos que es requereixen en dates determinades per a la execució d'un programa de producció i preparen i verifiquen els programes de producció.

  Entre les seves tasques s'inclou:

  • Calcular, d'acord amb les instruccions rebudes, la quantitat, la qualitat i el tipus dels materials necessaris per a l'execució d'un programa de producció.
  • Preparar llistes dels materials necessaris, cerciorar-se que aquests estan disponibles quan es necessiten i portar els registres pertinents.
  • Preparar o ajudar a la preparació dels plans de producció sobre la base de les demandes dels clients, la capacitat de producció i la productivitat.
  • Exercir tasques afins.
  • Supervisar altres treballadors.

  Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:

  • Empleat de càlcul de materials
  • Empleat de planificació de producció

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Proposta d'etiqueta curta

  Empleats oficina de serveis de producció