Saltar al contingut principal

A — Personal directiu de les administracions públiques i d'empreses amb deu assalariats o més

    S'entén per assalariat aquella persona que treballa per a un empresari públic o privat i que rep a canvi un sou, salari, comissió, gratificació o qualsevol altra forma de remuneració en diners o en espècie.

    Proposta d'etiqueta curta

    Directius administració i empresa 10 assalariats