Saltar al contingut principal

176 — Professionals d'espectacles taurins

    Les persones incloses en aquest grup primari realitzen una o diverses parts que componen els espectacles taurins, com ara torejar a peu o a cavall, picar els toros, clavar la pica, posar banderilles, matar els caps de bestiar, etc.

    Correspondència amb CCO-94 (ca)
    Codi Descripció Particions
    354 Professionals del món artístic, l'espectacle i els esports 10