Saltar al contingut principal

Aquesta taula conté la llista de les unitats de població inframuncipals de Catalunya registrades en el seu moment per la Direcció General d'Administració Local (DGAL) del Departament de Governació i publicades al DOGC núm. 1101, de 2 de febrer de 1989, mitjançant l'Ordre de 20 de desembre de 1988, per la qual es fa pública la llista de noms oficials dels municipis de Catalunya, de les seves unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades.

L'objectiu de la publicació al DOGC d'aquesta ordre va ser fixar la grafia de les unitats de població, atès que fins al moment no havia estat fixada de manera oficial. Tot i així, l'oficialitat dels topònims hauria de venir més endavant d'acord amb la normativa jurídica pertinent.

Una unitat de població és una localitat identificada per un topònim. S'inclouen llogarrets, pobles, viles, ciutats, urbanitzacions, etc.

La codificació és a vuit dígits i s'estableix amb la mateixa ordre citada anteriorment. Els sis primers dígits són el codi de municipi, oficialitzat mitjançant l'Ordre de 20 de desembre de 1988, per la qual es determinen les característiques i la forma d'atribució del codi d'identificació de les entitats locals, consorcis i ens de gestió a efectes estadístics, i s'aproven els codis corresponents, i els dos últims dígits són seqüencials des del 01 en endavant per identificar les unitats de població dins de cada municipi a partir de l'ordenació alfabètica. Totes dues ordres estan publicades al DOGC núm. 1101, de 2 de febrer de 1989.

Aquesta llista no es va arribar a actualitzar mai i va caure en desús, quan la DGAL va substituir-les per les entitats de població del Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya en el Registre d'ens locals de Catalunya. El motiu pel qual això va passar va ser perquè les entitats de població del Nomenclàtor duen associades les xifres de població, permetent a la pràctica poder establir els seus límits territorials. En canvi, les unitats de població establertes per l'Ordre de 20 de desembre de 1988 no duen cap xifra associada. Només són una simple relació de topònims.