Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 43,32 Km2
Altitud 480 m
Població (a 01-01-2020) 282 h
Litoral No
Capital Aguilar de Segarra
Distància -
Codi ajuntament 0800230008

Divisió territorial postal

  • 08256
  • 08281

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080023 00 00 0 00 Aguilar de Segarra
Entitat singular 080023 00 01 7 00 Aguilar de Segarra - 97 82 179
Nucli 080023 00 01 7 01 Aguilar de Segarra - 24 18 42
Disseminat 080023 00 01 7 99 Disseminat d'Aguilar de Segarra - 73 64 137
Entitat singular 080023 00 02 2 00 Castellar - 37 38 75
Nucli 080023 00 02 2 01 Castellar - 7 10 17
Disseminat 080023 00 02 2 99 Disseminat de Castellar - 30 28 58
Entitat singular 080023 00 03 8 00 Coromines, les - 14 14 28
Nucli 080023 00 03 8 01 Coromines, les - 5 5 10
Disseminat 080023 00 03 8 99 Disseminat de les Coromines - 9 9 18
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080023 01 Castellar Barri
Unitat població 080023 02 Coromines, les Barri
Unitat població 080023 03 Estació, l' Barri
Unitat població 080023 04 Raval, el Barri

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-05-07 Canvi de capital
  • Abans: Raval, el
  • Després: Aguilar de Segarra
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 43,00 Km2 641 m
  • Després: 43,32 Km2 480 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages