Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 25,40 Km2
Altitud 88 m
Població (a 01-01-2020) 12536 h
Litoral No
Capital Argentona
Distància -
Codi ajuntament 0800950006

Divisió territorial postal

 • 08310

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080095 00 00 0 00 Argentona
Entitat singular 080095 00 01 7 00 Argentona - 4420 4697 9117
Nucli 080095 00 01 7 01 Argentona - 4420 4697 9117
Entitat singular 080095 00 02 2 00 Clarà - 38 38 76
Nucli 080095 00 02 2 01 Clarà - 0 0 0
Disseminat 080095 00 02 2 99 Disseminat de Clarà - 38 38 76
Entitat singular 080095 00 03 8 00 Cros, el - 471 439 910
Nucli 080095 00 03 8 01 Cros, el - 458 428 886
Disseminat 080095 00 03 8 99 Disseminat del Cros - 13 11 24
Entitat singular 080095 00 04 3 00 Veïnat de Pins - 17 17 34
Disseminat 080095 00 04 3 99 Veïnat de Pins -Disseminat- - 17 17 34
Entitat singular 080095 00 05 6 00 Madà - 138 125 263
Nucli 080095 00 05 6 01 Madà - 138 125 263
Entitat singular 080095 00 06 9 00 Can Cabot - 164 137 301
Nucli 080095 00 06 9 01 Can Cabot - 164 137 301
Entitat singular 080095 00 09 4 00 Ginesteres, les - 551 531 1082
Nucli 080095 00 09 4 01 Ginesteres, les - 551 531 1082
Entitat singular 080095 00 10 8 00 Veïnat de Lladó - 0 0 0
Disseminat 080095 00 10 8 99 Veïnat de Lladó -Disseminat- - 0 0 0
Entitat singular 080095 00 13 6 00 Pujada, la - 39 31 70
Disseminat 080095 00 13 6 99 Pujada, la -Disseminat- - 39 31 70
Entitat singular 080095 00 14 1 00 Can Raimí - 252 221 473
Nucli 080095 00 14 1 01 Can Raimí - 252 221 473
Entitat singular 080095 00 15 4 00 Sant Jaume de Traià - 49 58 107
Disseminat 080095 00 15 4 99 Sant Jaume de Traià -Disseminat- - 49 58 107
Entitat singular 080095 00 16 7 00 Can Vilardell - 33 26 59
Nucli 080095 00 16 7 01 Can Vilardell - 33 26 59
Entitat singular 080095 00 17 3 00 Can Ribosa - 25 19 44
Nucli 080095 00 17 3 01 Can Ribosa - 25 19 44
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080095 01 Argentona Vila
Unitat població 080095 02 Can Cabot Urbanització
Unitat població 080095 03 Can Ferreters Urbanització
Unitat població 080095 04 Can Raimir Urbanització
Unitat població 080095 05 Can Serra de Lledó Veïnat
Unitat població 080095 06 Can Vilardell Urbanització
Unitat població 080095 07 Clarà Veïnat
Unitat població 080095 08 Cros, el Veïnat
Unitat població 080095 09 Dalipà Urbanització
Unitat població 080095 10 Ginesteres, les Urbanització
Unitat població 080095 11 Lledó Veïnat
Unitat població 080095 12 Madà Veïnat
Unitat població 080095 13 Pins Veïnat
Unitat població 080095 14 Plana, la Urbanització
Unitat població 080095 15 Puig, el Veïnat
Unitat població 080095 16 Pujada, la Veïnat
Unitat població 080095 17 Sant Jaume de Treià Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 25,20 Km2 88 m
 • Després: 25,40 Km2 88 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP33 Mataró