Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 29,13 Km2
Altitud 280 m
Població (a 01-01-2020) 1697 h
Litoral No
Capital Avinyó Nou
Distància -
Codi ajuntament 0801370005

Divisió territorial postal

 • 08734
 • 08792
 • 08793
 • 08798

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080137 00 00 0 00 Avinyonet del Penedès
Entitat singular 080137 00 01 7 00 Arboçar, l' - 94 86 180
Nucli 080137 00 01 7 01 Arboçar, l' - 94 85 179
Disseminat 080137 00 01 7 99 Disseminat de l'Arboçar - 0 1 1
Entitat singular 080137 00 02 2 00 Avinyó Nou - 316 286 602
Nucli 080137 00 02 2 01 Avinyó Nou - 297 268 565
Disseminat 080137 00 02 2 99 Disseminat d'Avinyó Nou - 19 18 37
Entitat singular 080137 00 03 8 00 Cantallops - 127 124 251
Nucli 080137 00 03 8 01 Cantallops - 127 124 251
Entitat singular 080137 00 04 3 00 Gunyoles, les - 161 144 305
Nucli 080137 00 04 3 01 Gunyoles, les - 146 136 282
Disseminat 080137 00 04 3 99 Disseminat de les Gunyoles - 15 8 23
Entitat singular 080137 00 05 6 00 Sant Sebastià dels Gorgs - 50 57 107
Nucli 080137 00 05 6 01 Sant Sebastià dels Gorgs - 46 51 97
Disseminat 080137 00 05 6 99 Disseminat de Sant Sebastià dels Gorgs - 4 6 10
Entitat singular 080137 00 07 5 00 Clariana - 15 8 23
Nucli 080137 00 07 5 01 Clariana - 7 3 10
Disseminat 080137 00 07 5 99 Disseminat de Clariana - 8 5 13
Entitat singular 080137 00 08 1 00 Collblanc - 48 14 62
Disseminat 080137 00 08 1 99 Collblanc -Disseminat- - 48 14 62
Entitat singular 080137 00 09 4 00 Garrofa, la - 9 12 21
Nucli 080137 00 09 4 01 Garrofa, la - 7 7 14
Disseminat 080137 00 09 4 99 Disseminat de la Garrofa - 2 5 7
Entitat singular 080137 00 10 8 00 Can Mitjans - 79 67 146
Nucli 080137 00 10 8 01 Can Mitjans - 79 67 146
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080137 01 Arboçar de Baix, l' Barri
Unitat població 080137 02 Arboçar de Dalt, l' Barri
Unitat població 080137 03 Arboçar de les Roques, l' Barri
Unitat població 080137 04 Cabòries, les Poble
Unitat població 080137 05 Can Mitjans Urbanització
Unitat població 080137 06 Cantallops Llogarret
Unitat població 080137 07 Clariana Barri
Unitat població 080137 08 Collblanc Barri
Unitat població 080137 09 Garrofa, la Barri
Unitat població 080137 10 Gunyoles, les Llogarret
Unitat població 080137 11 Sant Sebastià dels Gorgs Llogarret

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 09 Vilafranca del Penedès
Divisió territorial educativa DE04 Barcelona 2 (comarques)
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP40 Alt Penedès
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC03 Alt Penedès
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 03 Alt Penedès
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-10-08 Canvi de nom
 • Abans: 080137 Avinyonet
 • Després: 080137 Avinyonet del Penedès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 29,10 Km2 331 m
 • Després: 29,13 Km2 280 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP40 Alt Penedès
2006-12-11 Canvi de capital
 • Abans: Cabòries, les
 • Després: Avinyó Nou
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT01 Metropolità
 • Després: AT08 Penedès