Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 587 m
Població (a 01-01-2019) 3821 h
Litoral No
Capital Hostalets de Balenyà, els
Distància -
Codi ajuntament 0801740003

Divisió territorial postal

 • 08550

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080174 00 00 0 00 Balenyà
Entitat singular 080174 00 02 2 00 Hostalets de Balenyà, els - 1799 1785 3584
Nucli 080174 00 02 2 01 Hostalets de Balenyà, els - 1770 1747 3517
Disseminat 080174 00 02 2 99 Disseminat dels Hostalets de Balenyà - 29 38 67
Entitat singular 080174 00 03 8 00 Balenyà - 129 108 237
Nucli 080174 00 03 8 01 Balenyà - 6 6 12
Disseminat 080174 00 03 8 99 Disseminat de Balenyà - 123 102 225
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080174 01 Balenyà Raval
Unitat població 080174 02 Hostalets de Balenyà, els Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001
 • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1981-02-25 Canvi de nom
 • Abans: 080174 Balenyà
 • Després: 080174 Hostalets de Balenyà, els
1991-11-11 Canvi de nom
 • Abans: 080174 Hostalets de Balenyà, els
 • Després: 080174 Balenyà
1995-06-02 Alteració límits municipals
 • Abans: 18,50 Km2
 • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
1999-12-20 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 587 m
 • Després: 17,38 Km2 587 m
2005-07-28 Alteració límits municipals
 • Abans: 17,38 Km2
 • Després: - Km2
2015-11-12 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2