Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 22,56 Km2
Altitud 704 m
Població (a 01-01-2020) 16760 h
Litoral No
Capital Berga
Distància -
Codi ajuntament 0802290004

Divisió territorial postal

 • 08600
 • 08611

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080229 00 00 0 00 Berga
Entitat singular 080229 00 01 7 00 Berga - 7602 7726 15328
Nucli 080229 00 01 7 01 Berga - 7558 7663 15221
Disseminat 080229 00 01 7 99 Disseminat de Berga - 44 63 107
Entitat singular 080229 00 02 2 00 Cal Rosal - 339 327 666
Nucli 080229 00 02 2 01 Cal Rosal - 291 274 565
Disseminat 080229 00 02 2 99 Disseminat de Cal Rosal - 48 53 101
Entitat singular 080229 00 03 8 00 Sant Bartomeu de la Valldan - 374 392 766
Nucli 080229 00 03 8 01 Sant Bartomeu de la Valldan - 292 300 592
Disseminat 080229 00 03 8 99 Disseminat de Sant Bartomeu de la Valldan - 82 92 174
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080229 01 Berga Ciutat
Unitat població 080229 02 Cal Rosal Colònia
Unitat població 080229 03 Can Baster Urbanització
Unitat població 080229 04 Can Ponç Urbanització
Unitat població 080229 05 Fumanya Urbanització
Unitat població 080229 06 Pedregals, els Urbanització
Unitat població 080229 07 Polígon de la Valldan, el Polígon industrial
Unitat població 080229 08 Sant Bartomeu de la Valldan Raval

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 02001
 • 02002
 • 02003
 • 02004
 • 02005
 • 03001
 • 04001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 22,50 Km2 704 m
 • Després: 22,56 Km2 704 m