Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 47,21 Km2
Altitud 489 m
Població (a 01-01-2020) 2110 h
Litoral No
Capital Bruc, el
Distància -
Codi ajuntament 0802530008

Divisió territorial postal

 • 08294

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080253 00 00 0 00 Bruc, el
Entitat singular 080253 00 01 7 00 Bruc, el - 649 578 1227
Nucli 080253 00 01 7 01 Bruc, el - 636 570 1206
Disseminat 080253 00 01 7 99 Disseminat del Bruc - 13 8 21
Entitat singular 080253 00 02 2 00 Sant Pau de la Guàrdia - 48 28 76
Nucli 080253 00 02 2 01 Sant Pau de la Guàrdia - 10 3 13
Disseminat 080253 00 02 2 99 Disseminat de Sant Pau de la Guàrdia - 38 25 63
Entitat singular 080253 00 03 8 00 Bruc Residencial, el - 118 105 223
Nucli 080253 00 03 8 01 Bruc Residencial, el - 118 105 223
Entitat singular 080253 00 04 3 00 Montserrat Parc - 313 271 584
Nucli 080253 00 04 3 01 Montserrat Parc - 313 271 584
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080253 01 Bruc de Baix, el Barri
Unitat població 080253 02 Bruc de Dalt, el Barri
Unitat població 080253 03 Bruc de la Parròquia, el Barri
Unitat població 080253 04 Bruc del Mig, el Barri
Unitat població 080253 05 Bruc Residencial, el Urbanització
Unitat població 080253 06 Cases d'en Masacs, les Veïnat
Unitat població 080253 07 Masgrau, el Urbanització
Unitat població 080253 08 Sant Pau de la Guàrdia Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080253 Bruch
 • Després: 080253 Bruc, el
1993-02-05 Canvi de capital
 • Abans: Bruc del Mig, el
 • Després: Bruc, el
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 46,80 Km2 452 m
 • Després: 47,21 Km2 489 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès