Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 41,04 Km2
Altitud 843 m
Població (a 01-01-2019) 263 h
Litoral No
Capital Brull, el
Distància -
Codi ajuntament 0802660009

Divisió territorial postal

 • 08553
 • 08559

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080266 00 00 0 00 Brull, el
Entitat singular 080266 00 01 7 00 Brull, el - 91 70 161
Disseminat 080266 00 01 7 99 Brull, el -Disseminat- - 91 70 161
Entitat singular 080266 00 02 2 00 Castanya, la - 9 5 14
Disseminat 080266 00 02 2 99 Castanya, la -Disseminat- - 9 5 14
Entitat singular 080266 00 03 8 00 Sant Jaume de Viladrover - 45 43 88
Disseminat 080266 00 03 8 99 Sant Jaume de Viladrover -Disseminat- - 45 43 88
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080266 01 Brull, el Població
Unitat població 080266 02 Castanya, la Caseria
Unitat població 080266 03 Sant Jaume de Viladrover Caseria

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1983-02-11 Canvi de nom
 • Abans: 080266 Brull
 • Després: 080266 Brull, el
1995-06-02 Alteració límits municipals
 • Abans: 41,10 Km2
 • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
1999-07-23 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 843 m
 • Després: 41,04 Km2 843 m