080291 Cabrera de Mar M

Característiques generals
Valor
Superfície 8,98 Km2
Altitud 104 m
Població (a 01-01-2017) 4594 h
Litoral
Capital Cabrera de Mar
Distància -
Codi ajuntament 0802910007

Divisió territorial postal

  • 08349

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2017)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080291 00 00 0 00 Cabrera de Mar
Entitat singular 080291 00 01 7 00 Cabrera de Mar - 2325 2269 4594
Nucli 080291 00 01 7 01 Agell - 170 146 316
Nucli 080291 00 01 7 02 Cabrera de Mar - 1177 1148 2325
Nucli 080291 00 01 7 03 Sènies, les - 275 243 518
Nucli 080291 00 01 7 04 Pla de l'Avellà, el - 698 728 1426
Nucli 080291 00 01 7 05 Polígon Industrial, el - 5 4 9
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080291 01 Agell Veïnat
Unitat població 080291 02 Cabrera de Mar Població
Unitat població 080291 03 Pla de l'Avellà, el Masos
Unitat població 080291 04 Polígon Industrial, el Polígon industrial
Unitat població 080291 05 Sénies, les Masos

Seccions censals (a 01-01-2017)

  • 01001
  • 01002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 04 Mataró
Divisió territorial educativa DE09 Maresme-Vallès Oriental
Regions sanitàries RS06 Barcelonès Nord i Maresme
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP33 Mataró
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC21 Maresme
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 21 Maresme
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 9,10 Km2 104 m
  • Després: 8,98 Km2 104 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP33 Mataró

Índex [+]

Sou aquí: