Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 37,15 Km2
Altitud 643 m
Població (a 01-01-2020) 188 h
Litoral No
Capital Dusfort
Distància -
Codi ajuntament 0803640003

Divisió territorial postal

 • 08281

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080364 00 00 0 00 Calonge de Segarra
Entitat singular 080364 00 01 7 00 Aleny - 20 16 36
Nucli 080364 00 01 7 01 Aleny - 20 16 36
Nucli 080364 00 01 7 02 Raval d'Aleny, el - 0 0 0
Disseminat 080364 00 01 7 99 Disseminat d'Aleny - 0 0 0
Entitat singular 080364 00 02 2 00 Calonge de Segarra - 34 35 69
Disseminat 080364 00 02 2 99 Calonge de Segarra -Disseminat- - 34 35 69
Entitat singular 080364 00 03 8 00 Dusfort - 13 10 23
Nucli 080364 00 03 8 01 Dusfort - 12 10 22
Disseminat 080364 00 03 8 99 Disseminat de Dusfort - 1 0 1
Entitat singular 080364 00 04 3 00 Mirambell - 9 13 22
Nucli 080364 00 04 3 01 Mirambell - 8 8 16
Disseminat 080364 00 04 3 99 Disseminat de Mirambell - 1 5 6
Entitat singular 080364 00 05 6 00 Sant Pere de l'Arç - 6 7 13
Nucli 080364 00 05 6 01 Sant Pere de l'Arç - 3 4 7
Disseminat 080364 00 05 6 99 Disseminat de Sant Pere de l'Arç - 3 3 6
Entitat singular 080364 00 06 9 00 Soler, el - 10 15 25
Nucli 080364 00 06 9 01 Soler, el - 8 11 19
Disseminat 080364 00 06 9 99 Disseminat del Soler - 2 4 6
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080364 01 Aleny Població
Unitat població 080364 02 Calonge de Segarra Caseria
Unitat població 080364 03 Dusfort Població
Unitat població 080364 04 Mirambell Població
Unitat població 080364 05 Sant Pere de l'Arç Llogarret
Unitat població 080364 06 Soler, el Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 4 Zona de Muntanya Altiplans Centrals
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 37,30 Km2 643 m
 • Després: 37,15 Km2 643 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP17 Anoia
2007-03-15 Canvi de capital
 • Abans: Calonge de Segarra
 • Després: Dusfort
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT06 Comarques Centrals
 • Després: AT08 Penedès
2014-02-06 Canvi d'àmbit territorial de municipi
 • Abans: AT08 Penedès
 • Després: AT06 Comarques Centrals