Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície -
Altitud 489 m
Població (a 01-01-2019) 2489 h
Litoral No
Capital Calldetenes
Distància -
Codi ajuntament 0803700000

Divisió territorial postal

 • 08506

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2019)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080370 00 00 0 00 Calldetenes
Entitat singular 080370 00 01 7 00 Calldetenes - 1189 1172 2361
Nucli 080370 00 01 7 01 Calldetenes - 1146 1126 2272
Disseminat 080370 00 01 7 99 Disseminat de Calldetenes - 43 46 89
Entitat singular 080370 00 02 2 00 Sant Martí de Riudeperes - 70 58 128
Nucli 080370 00 02 2 01 Font d'en Titus - 0 0 0
Disseminat 080370 00 02 2 99 Disseminat de Sant Martí de Riudeperes - 70 58 128
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080370 01 Calldetenes Població
Unitat població 080370 02 Sant Martí de Riudeperes Població

Seccions censals (a 01-01-2019)

 • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP20 Osona
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC24 Osona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 24 Osona
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1990-01-17 Nova capital de comarca
 • Abans: 081878 Sabadell
 • Després:
  • 081878 Sabadell
  • 082798 Terrassa
1995-07-24 Alteració límits municipals
 • Abans: 5,80 Km2
 • Després: - Km2
1995-08-28 Alteració límits municipals
 • Abans: - Km2
 • Després: - Km2
1998-03-25 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP20 Osona
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: Km2 489 m
 • Després: 5,82 Km2 489 m
2015-06-11 Alteració límits municipals
 • Abans: 5,82 Km2
 • Després: - Km2