Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 2,95 Km2
Altitud 317 m
Població (a 01-01-2020) 5342 h
Litoral No
Capital Capellades
Distància -
Codi ajuntament 0804460009

Divisió territorial postal

  • 08786

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080446 00 00 0 00 Capellades
Entitat singular 080446 00 01 7 00 Capellades - 2665 2677 5342
Nucli 080446 00 01 7 01 Capellades - 2665 2677 5342
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080446 01 Ca l'Anton Urbanització
Unitat població 080446 02 Capellades Vila
Unitat població 080446 03 Font de la Reina, la Veïnat

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 02001
  • 02002

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 07 Igualada
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS05 Costa de Ponent
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP17 Anoia
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC06 Anoia
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 06 Anoia
Àmbit territorial de planificació AT08 Penedès
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 2,90 Km2 317 m
  • Després: 2,95 Km2 317 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP17 Anoia
2010-07-29 Canvi d'àmbit territorial de municipi
  • Abans: AT06 Comarques Centrals
  • Després: AT08 Penedès