Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,13 Km2
Altitud 1279 m
Població (a 01-01-2020) 84 h
Litoral No
Capital Capolat
Distància -
Codi ajuntament 0804590004

Divisió territorial postal

  • 08617

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080459 00 00 0 00 Capolat
Entitat singular 080459 00 01 7 00 Capolat - 5 4 9
Disseminat 080459 00 01 7 99 Capolat -Disseminat- - 5 4 9
Entitat singular 080459 00 02 2 00 Llinars - 7 7 14
Disseminat 080459 00 02 2 99 Llinars -Disseminat- - 7 7 14
Entitat singular 080459 00 03 8 00 Rossinyol i Coforb - 18 17 35
Disseminat 080459 00 03 8 99 Rossinyol i Coforb -Disseminat- - 18 17 35
Entitat singular 080459 00 04 3 00 Travil - 4 5 9
Disseminat 080459 00 04 3 99 Travil -Disseminat- - 4 5 9
Entitat singular 080459 00 05 6 00 Sant Andreu de Farners - 5 12 17
Disseminat 080459 00 05 6 99 Sant Andreu de Farners -Disseminat- - 5 12 17
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080459 01 Capolat Població
Unitat població 080459 02 Llinars Caseria
Unitat població 080459 03 Rossinyol i Coforb Caseria
Unitat població 080459 04 Taravil Caseria

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 08 Berga
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP19 Berguedà
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT01 Pirineus
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC14 Berguedà
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 14 Berguedà
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1999-01-27 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP19 Berguedà
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 34,30 Km2 1279 m
  • Després: 34,13 Km2 1279 m