Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 66,70 Km2
Altitud 507 m
Població (a 01-01-2020) 4639 h
Litoral No
Capital Cardona
Distància -
Codi ajuntament 0804780001

Divisió territorial postal

  • 08261

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080478 00 00 0 00 Cardona
Entitat singular 080478 00 02 2 00 Cardona - 1985 2122 4107
Nucli 080478 00 02 2 01 Cardona - 1692 1839 3531
Disseminat 080478 00 02 2 99 Disseminat de Cardona - 293 283 576
Entitat singular 080478 00 03 8 00 Coromina, la - 281 251 532
Nucli 080478 00 03 8 01 Coromina, la - 249 216 465
Disseminat 080478 00 03 8 99 Disseminat de la Coromina - 32 35 67
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080478 01 Bergús Caseria
Unitat població 080478 02 Cardona Vila
Unitat població 080478 03 Colònia Manuela, la Colònia
Unitat població 080478 04 Colònies Arquers, les Colònia
Unitat població 080478 05 Coromina, la Llogarret
Unitat població 080478 06 Escorials, els Colònia

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001
  • 01002
  • 01003
  • 02001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 02 Manresa
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP18 Bages
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA06 Catalunya Central
Oficina comarcal OC07 Bages
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 07 Bages
Àmbit territorial de planificació AT06 Comarques Centrals
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: 66,40 Km2 506 m
  • Després: 66,70 Km2 507 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP18 Bages