Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 44,91 Km2
Altitud 331 m
Població (a 01-01-2018) 24036 h
Litoral No
Capital Castellar del Vallès
Distància -
Codi ajuntament 0805170005

Divisió territorial postal

 • 08211

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2018)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080517 00 00 0 00 Castellar del Vallès
Entitat singular 080517 00 01 7 00 Aire-sol - 469 462 931
Nucli 080517 00 01 7 01 Aire-sol A i B - 96 108 204
Nucli 080517 00 01 7 02 Aire-sol C - 176 170 346
Nucli 080517 00 01 7 03 Aire-sol D - 197 184 381
Entitat singular 080517 00 02 2 00 Arenes, les - 4 1 5
Nucli 080517 00 02 2 01 Arenes, les - 4 1 5
Disseminat 080517 00 02 2 99 Disseminat de les Arenes - 0 0 0
Entitat singular 080517 00 03 8 00 Polígons industrials - 24 16 40
Nucli 080517 00 03 8 02 Polígon industrial Can Carner - Can Bages - 0 0 0
Nucli 080517 00 03 8 03 Polígon industrial del Pla de la Bruguera - 1 0 1
Disseminat 080517 00 03 8 99 Disseminat dels polígons industrials - 23 16 39
Entitat singular 080517 00 04 3 00 Castellar del Vallès - 9697 10124 19821
Nucli 080517 00 04 3 01 Castellar del Vallès - 9329 9755 19084
Nucli 080517 00 04 3 02 Residencial Can Carner - 345 349 694
Disseminat 080517 00 04 3 99 Disseminat de Castellar del Vallès - 23 20 43
Entitat singular 080517 00 05 6 00 Can Font i Ca n'Avellaneda - 494 522 1016
Nucli 080517 00 05 6 01 Ca n'Avellaneda - 280 271 551
Nucli 080517 00 05 6 02 Can Font - 213 250 463
Disseminat 080517 00 05 6 99 Disseminat de Can Font i Ca n'Avellaneda - 1 1 2
Entitat singular 080517 00 06 9 00 Fruiters i la Virreina, els - 217 198 415
Nucli 080517 00 06 9 01 Virreina, la - 38 31 69
Nucli 080517 00 06 9 02 Fruiters, els - 147 141 288
Disseminat 080517 00 06 9 99 Disseminat dels Fruiters i la Virreina - 32 26 58
Entitat singular 080517 00 07 5 00 Sant Feliu del Racó - 615 541 1156
Nucli 080517 00 07 5 01 Racó, el - 354 326 680
Nucli 080517 00 07 5 02 Sant Feliu del Racó - 233 189 422
Nucli 080517 00 07 5 03 Cal Joan Coix - 10 9 19
Disseminat 080517 00 07 5 99 Disseminat de Sant Feliu del Racó - 18 17 35
Entitat singular 080517 00 08 1 00 Balcó de Sant Llorenç, el - 335 317 652
Nucli 080517 00 08 1 01 Balcó de Sant Llorenç, el - 335 317 652
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080517 01 Aire-sol Urbanització
Unitat població 080517 02 Arenes, les Caseria
Unitat població 080517 03 Balcó de Sant Llorenç, el Urbanització
Unitat població 080517 04 Ca n'Avellaneda Urbanització
Unitat població 080517 05 Can Carner Divers
Unitat població 080517 06 Can Font Urbanització
Unitat població 080517 07 Castellar del Vallès Població
Unitat població 080517 08 Castellar Residencial Urbanització
Unitat població 080517 09 Colobrers Caseria
Unitat població 080517 10 Fruiters, els Urbanització
Unitat població 080517 11 Pla de la Bruguera, el Polígon industrial
Unitat població 080517 12 Racó, el Urbanització
Unitat població 080517 13 Sant Feliu del Racó Població
Unitat població 080517 14 Virreina, la Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2018)

 • 01001
 • 01002
 • 01003
 • 01004
 • 01005
 • 01006
 • 01007
 • 01008
 • 01009
 • 01010
 • 01011
 • 01012
 • 01013
 • 01014

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 13 Sabadell
Divisió territorial educativa DE02 Vallès Occidental
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Àrea/es policial/s ABP37 Sabadell
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT11 Costa Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Divisió territorial de medi ambient MA01 Barcelona
Oficina comarcal OC40 Vallès Occidental
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 40 Vallès Occidental
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1982-07-07 Canvi de nom
 • Abans: 080517 Castellar del Vallés
 • Després: 080517 Castellar del Vallès
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
 • Abans: 44,70 Km2 331 m
 • Després: 44,91 Km2 331 m
2002-01-31 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
 • Després: ABP37 Sabadell