Saltar al contingut principal
Característiques generals
Valor
Superfície 34,15 Km2
Altitud 773 m
Població (a 01-01-2020) 742 h
Litoral No
Capital Castellcir
Distància -
Codi ajuntament 0805560009

Divisió territorial postal

  • 08183

Nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya (a 01-01-2020)
Nivell Codi EC ES dg NP Nom Categoria Homes Dones Total
Municipi 080556 00 00 0 00 Castellcir
Entitat singular 080556 00 01 7 00 Castellcir - 351 319 670
Nucli 080556 00 01 7 01 Castellcir - 312 287 599
Disseminat 080556 00 01 7 99 Disseminat de Castellcir - 39 32 71
Entitat singular 080556 00 02 2 00 Marfà - 6 3 9
Disseminat 080556 00 02 2 99 Marfà -Disseminat- - 6 3 9
Entitat singular 080556 00 03 8 00 Penyora, la - 40 23 63
Nucli 080556 00 03 8 01 Penyora, la - 40 23 63
Entitat singular 080556 00 04 3 00 Solà del Boix, el - 0 0 0
Nucli 080556 00 04 3 01 Solà del Boix, el - 0 0 0
Unitats de població de Catalunya (a 02-02-1989)
Nivell Codi Nom Categoria
Unitat població 080556 01 Castellcir Població
Unitat població 080556 02 Penyora, la Urbanització
Unitat població 080556 03 Prat, el Urbanització
Unitat població 080556 04 Roureda, la Urbanització
Unitat població 080556 05 Santa Coloma Sasserra Població
Unitat població 080556 06 Solà del Boix, el Urbanització

Seccions censals (a 01-01-2020)

  • 01001

Correspondències amb nivells territorials sectorials
codi descripció
Divisió territorial judicial 05 Vic
Divisió territorial educativa DE10 Catalunya Central
Regions sanitàries RS07 Centre
Zones turístiques (fins el 31-12-1993) - -
Zona de muntanya 2 Zona de Muntanya Montseny-Guilleries-Lluçanès
Àrea/es policial/s ABP32 Granollers
Marca turística (a partir de l'1-1-1994) MT08 Paisatges Barcelona
Divisió territorial de la Inspecció de Treball IT01 Barcelona
Correspondències amb nivells territorials superiors
codi descripció
Àrees metropolitanes - -
Comarques i Aran 42 Moianès
Àmbit territorial de planificació AT01 Metropolità
Província 08 Barcelona
Comunitat autònoma 09 Catalunya
Variacions
Data Canvi Descripció
1998-08-06 Alteració límits municipals
  • Abans: 34,50 Km2
  • Després: - Km2
2001-01-01 Canvi superf/alt cartogràfiques d'un municipi
  • Abans: Km2 693 m
  • Després: 34,15 Km2 773 m
2001-09-12 Alta d'un municipi en una àrea bàsica policial
  • Després: ABP32 Granollers
2015-05-01 Canvi de comarca
  • Abans: 41 Vallès Oriental
  • Després: 42 Moianès